Литература

ЛИТЕРАТУРА И ПИТАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

1. МАТЕМАТИКА

Задатке и решења пријемног испиа из Математике у другом року (септембар) 2022. године можете погледати овде .

Задатке и решења пријемног испита из Математике за 2021. годину, можете погледати овде.

Задатке и решења пријемног испита из Математике за 2020. годину, можете погледати овде.

Задатке и решења пријемног испита из Математике од 2009-2019, можете погледати овде.

Задатке и решења пријемног испита из Математике од 1990-2013, можете погледати овде.

Формуле из математике можете преузети овде.

Бесплатну припрему из математике можете пратити овде.

Упутство за пријемни испит из математике можете преузети овде.

Пријемни испит за кандидате на свим профилима полаже се из МАТЕМАТИКЕ по програму средње машинске, средње грађевинске, средње електротехничке или саобраћајне школе. Додатна литература: "Збирка задатака са пријемних испита из матемтике",аутор: Момчило Бјелица; издавач: Техницки факултет "Михајло Пупин", Зрењанин. 

2. ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Литература: "Предузетништво", аутори: Сајферт, З., Ђорђевић, Д., Ћоћало, Д., уџбеник за III разред трогодишњих и IV разред четворогодишњих средњих стручних школа; Завод за уџбенике, Београд, 2015.

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И МЕНАЏМЕНТ 

Питања са претходних испитних рокова - Organizacija rada.zip 

литература : "Организација рада са менаџментом", аутор:  Вуксан Булат ,уџбеник за машинске школе; издавац: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд          


4. МАРКЕТИНГ

Питања са претходних испитних рокова - Маркетинг2005.zip 
Питања са претходних испитних рокова - Маркетинг 05-09.pdf
Питања са претходних испитних рокова - Маркетинг 09-11.pdf

Основна литература за припремање пријемног испита је: 
Маркетинг за ИВ разред економске и трговинске сколе аутори Хасан Ханић, Стипе Ловрета, Јелена Ачић. Година издања 2007 (или касније)


5. ФИЗИКА

Примери питања и задатака за пријемни испит из физике

 

6. ТЕКСТИЛНА ВЛАКНА
питања за пријемни испит -  Tekstilna vlakna - pitanja

Квалификациони тест из године 2019. - КВАЛИФИКАЦИОНИ ТЕСТ ИЗ ТЕКСТИЛНИХ ВЛАКАНА 2019

Квалификациони тест из године 2018. -  КВАЛИФИКАЦИОНИ ТЕСТ ИЗ ТЕКСТИЛНИХ ВЛАКАНА 2018

Литература : Бранислава Ђорић, Мирјана Радека: Текстилни материјали 1, уџбеник за средње текстилне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012.


7. ТЕХНОЛОГИЈА ОДЕЋЕ

Литература : Томислав Ткалац: Технологија одеће, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.


8. ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Тестови за проверу склоности 

Тест 2012

Тест 2014 

Тест 2015

Тест 2016

Тест 2017

Тест 2018

Тест 2019

Тест ка провери склоности 2020

Тест 2021

Припремна настава за пријемни испит из теста склоности ка ИЗЖС 1. део
Припремна настава за пријемни испит из теста склоности ка ИЗЖС 2. део
Припремна настава за пријемни испит из теста склоности ка ИЗЖС 3. део

Литература: Средњошколски уџбеник из математике; Збирка задатака са пријемних испита, ФТН, 2010; "Екологија и Заштита Животне Средине" , аутори: Савић Иво, Терзија Вељко, за И разред средњих стручних школа;

 

9. ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА

Питања за пријемни испит

Литература PDF

10. ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ
PDF Literatura

Списак питања за пријемни

Литература: Транспортни системи; издавач: Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2012; аутори: Драгиша Толмач и Славица Првуловић.

 

11. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Садржај пријемног испита састављен је према програму предмета Рачунарствo и информатикa за гимназију:

1. Бројевни системи
2. Јединице за мерење количине информација
3. Архитектура рачунара
4. Оперативни системи (системски софтвер)
5. Карактеристике рада у оперативном систему са графичким интерфејсом
6. Функционисање интернета; основни интернет протоколи
7. Интернет и његови сервиси
8. Алгоритми и програми
9. Програми за обраду текста
10. Програми за израду презентација
11. Програми за рад са унакрсним табелама
12. Увод у рачунарску графику; карактеристике рачунарске графике; растерска и векторска графика; програми за рад са рачунарском графиком
13. Програми са функцијама и процедурама
14. Базе података – основе
15. Програми за управљање садржајем интернет страница

За припрему пријемног испита користе се уџбеници за Рачунарство и информатику гимназије.

Пример теста за пријемни може се преузети овде.

Задаци и решења са пријемног испита из другог уписног рока 2022. године могу се погледати овде.

 

12. ХЕМИЈА

ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ХЕМИЈЕ