informator

Технички факултет "Михајло Пупин" је 19. 06. 2012. успешно акредитован од стране Министарства Просвете и Науке  као државни факултет у области природно-математичких, техничко-технолошких, биотехничких и других друштвених наука - информационе и комуникационе технологије, информатика и рачунарство, методика наука и технологије образовања, менаџмент, текстилно-одевне технологије, машинство, заштита животне средине и политехника, и за обављање научноистраживачке делатности.

Подаци о акредитацији су доступни у оквиру веб сајта Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 24.6.2009. године: http://www.kapk.org/images/stories/odluke/IV_CIKLUS.pdf.

Акредитација студијских програма 2009


ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Индустријско инжењерство (структура студијског програма)

Инжењерски менаџмент  (структура студијског програма)

Одевна технологија (структура студијског програма)
 
Информационе технологије (структура студијског програма)

Инжењерство заштите животне средине (структура студијског програма)

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Инжењерски менаџмент  (структура студијског програма)

Одевна технологија (структура студијског програма)

Индустријско инжењерство (структура студијског програма)

Информационе технологије (структура студијског програма)

Информационе технологије у е-управи и пословним системима (структура студијског програма)

Информатика и техника у образовању (структура студијског програма)

Инжењерство заштите животне средине (структура студијског програма)

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Инжењерски менаџмент (структура студијског програма)

 

Акредитација студијских програма 2014


ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Информационе технологије - Дипл. инжењер инф. технологија

Менаџмент информационих технологија  - Дипл. инжењер менаџмента информационих технологија

Информатика и техника у образовању  - Дипл. професор информатике и технике

Инжењерски менаџмент - Дипл. инжењер менаџмента

Машинско инжењерство - Дипл. инжењер машинства

Одевно инжењерство - Дипл. инжењер технологије

Инжењерство заштите животне средине - Дипл. инж. заштите животне средине

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса - Дипломирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Информационе технологије - Мастер инжењер информационих технологија

Информационе технологије у Е-управи - Мастер инжењер информационих технологија

Информатика и техника у образовању - Мастер професор информатике и технике

Инжењерски менаџмент - Мастер инжењер менаџмента

Инжењерство заштите животне средине - Мастер инжењер заштите животне средине

Машинско инжењерство - Мастер инжењер машинства

Одевно инжењерство - Дипл. инжењер технологије

 

Акредитација студијских програма 2015

Информационе технологије - Софтверско инжењерство  -  Дипл. инжењер инф. технологија

 

Акредитација студијских програма 2017

Измене студијског програма Машинско инжењерство 2017


Акредитација докторских студија Инжењерског менаџмента из 2019. године

Акредитација докторских студија Инжењерског менаџмента из 2019. године


Акредитација студијских програма 2021

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Информационе технологије - Дипл. инжењер инф. технологија

Информационе технологије - софтверско инжењерство - Дипл. инжењер инф. технологија 

Инжењерски менаџмент - Дипл. инжењер менаџмента 

Машинско инжењерство - Дипл. инжењер машинства

Инжењерство заштите животне средине - Дипл. инж. заштите животне средине 

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса - Дипломирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса

Одевно инжењерство - Дипломирани инжењер индустријског инжењерства

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Информационе технологије - Мастер инжењер информационих технологија

Инжењерски менаџмент - Мастер инжењер менаџмента

Машинско инжењерство - Мастер инжењер машинства 

Одевно инжењерство - Мастер инжењер индустријског инжењерства

 

Обезбеђење квалитета и самоевалуација

Обезбеђење квалитета и самоевалуација


Књига ментора

Књига ментора 2023