20
ЈУН
2023

Процедура - положен пријемни на другом факултету

Уколико је кандидат на другом факултету положио пријемни испит, могу да се признају бодови из истог наставног предмета за упис на нашем факултету.

Кандидат треба да у терминима уписа на нашем факултету донесе:

- потврду о положеном пријемном испиту са другог факултета (важи само у оквиру истог уписног рока, не може се искористити за следећи уписни рок)

- остале потребне документе за упис

- молба и уплата за молбу.

Молбе кандидата ће се разматрати последњег дана уписа од 12 часова, заједно са молбама студената који су полагали пријемни на нашем факултету, али желе да упишу неки други смер, у односу на 1. жељу.

24
ЈУН
2022

Важни датуми и процедура

Важни датуми и процедура уписа биће детаљно описане у тексту конкурса.

Конкурс се објављује након одлуке Владе Републике Србије (по прибављеном мишљењу високошколских установа и Националног савета, најкасније месец дана пре расписивања конкурса) о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из буџета(Члан 99 Закона о високом образовању).

Конкурс за упис садржи број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета(Члан 88 Закона о високом образовању).

24
ЈУН
2022

Важни датуми - основне студије

Први конкурсни рок:

-        22, 23. и 26. јун 2023. пријављивање кандидата

-        29. јун 2023. полагање пријемног испита

-        30. јун 2023. објављивање прелиминарне ранг листе

-        3. јул 2023. објављивање коначне ранг листе

-        6., 7., 10. и 11. јул 2023. упис примљених кандидата.

 

Други конкурсни рок:

-        4. и 5. септембар 2023. пријављивање кандидата

-        7. септембар 2023. полагање пријемног испита

-        8. септембар 2023. објављивање прелиминарне ранг листе

-        11. септембар 2023. објављивање коначне ранг листе

-        12. и 13. септембар 2023. упис примљених кандидата.

24
ЈУН
2022

Важни датуми - мастер студије

Први конкурсни рок:

-        термини за пријављивање:  9. - 13. октобар 2023. године

-        прелиминарна ранг листа:   16. октобар 2023. године

-        коначна ранг листа: 18. октобар 2023. године

-        упис:  19.  и 20. октобар 2023.године

 

Други конкурсни рок:

-  термини за пријављивање:  23. и 24.  октобар 2023.године

-  прелиминарна ранг листа:   25. октобар 2023. године

-  коначна ранг листа:  27. октобар 2023. године

-  упис:   30.октобар и  31. октобар 2023.. године

 

Трећи конкурсни рок:

-  термини за пријављивање:  9. и 10.  новембар 2023.године

-  прелиминарна ранг листа:   13. новембар 2023. године

-  коначна ранг листа:  15. новембар 2023. године

-  упис:   16.  и  17. новембар 2023.. године

24
ЈУН
2022

Важни датуми - Докторске студије

Први конкурсни рок:

-        термини за пријављивање:  9. - 13. октобар 2023. године

-        прелиминарна ранг листа:   16. октобар 2023. године

-        коначна ранг листа: 18. октобар 2023. године

-        упис:  19.  и 20. октобар 2023.године

 

Други конкурсни рок:

-  термини за пријављивање:  23. и 24.  октобар 2023.године

-  прелиминарна ранг листа:   25. октобар 2023. године

-  коначна ранг листа:  27. октобар 2023. године

-  упис:   30.октобар и  31. октобар 2023.. године

 

Трећи конкурсни рок:

-  термини за пријављивање:  9. и 10.  новембар 2023.године

-  прелиминарна ранг листа:   13. новембар 2023. године

-  коначна ранг листа:  15. новембар 2023. године

-  упис:   16.  и  17. новембар 2023.. године