Зато што је то први корак у правцу креирања успешне будућности и развијања способности сагледавања будућности.

Зато што Технички факултет “Михајло Пупин” у Зрењанину повезује традицију, иновацију, академску снагу и интелектуалну радозналост.

Зато што се у току студија можете ослањати на професоре одабране не само по стручним способностима, већ и на основу њиховог односа према позиву и кроз резултате истраживања (у науци), стваралаштва (у научном и стручном раду) и сарадње у пружању знања (у настави и реализацији пројеката унапређења привреде и друштва).

Зато што је време проведено на нашем Факултету време за експериментисање и проширивање знања, време за развој пријатељстава која могу трајати читавог живота, време за преображај средњошколаца у одрасле људе са сопственим ставовима и мишљењима.

Зато што Факултет и запослено особље кроз пројекте и сарадњу са привредом и друштвеном заједницом осавремењује наставне садржаје и прилагођава их реалним потребама, ангажујући при томе и студенте у реализацији конкретних решења.

Зато што је Факултет акредитован у обасти науке и наставе и као установа испуњава све прописане стандарде за извршавање ових делатности.

Зато што је визија овог Факултета остварење високог места у друштву најбољих.