Процедура израде и одбране Дипломског рада

1. Рад се може радити из области којима припадају предмети датог студијског програма, а у договору са предметним наставником.

2. Теме могу предложити наставници и студенти.

3. Студенти у сарадњи са наставником - ментором попуњава образац пријаве Дипломског рада.
4. Пријава за израду Дипломског рада предаје се студентској служби.

5. Одговарајућа катедра разматра и одобрава израду Дипломског рада на основу поднете пријаве за израду Дипломског рада.

6. Рад се предаје студентској служби : у папирној форми израђен и укоричен према упутству за техничко уређивање Дипломског рада и то у четири примерка, као и у електронској форми на CD-у.

7. Рад се брани пред трочланом комисијом коју чине наставници Факултета (по потреби наставници других Факултета).

Процедура израде и одбране Завршног (Bachelor) рада

1. Рад се може радити из области којима припадају предмети датог студијског програма, а у договору са предметним наставником.

2. Теме могу предложити наставници и студенти.

3. Студенти у сарадњи са наставником - ментором попуњава образац пријаве Завршног (Bachelor) рада.

4. Пријава за израду Завршног (Bachelor) рада предаје се студентској служби.

5. Одговарајућа катедра разматра и одобрава израду Завршног (Bachelor) рада на основу поднете пријаве за израду Завршног (Bachelor) рада.

6. Рад се предаје студентској служби : у папирној форми израђен и укоричен према упутству за техничко уређивање Завршног (Bachelor рада) и то у четири примерка, као и у електронској форми на CD-у.

7. Рад се брани пред трочланом комисијом коју чине наставници Факултета (по потреби наставници других Факултета).

Процедура израде и одбране Дипломског (Мастер) рада

1. Рад се може радити из области којима припадају предмети датог студијског програма, а у договору са предметним наставником.

2. Теме могу предложити наставници и студенти.

3. Студенти у сарадњи са наставником - ментором попуњава образац пријаве Дипломског (Мастер) рада.

4. Пријава за израду Дипломског (Мастер) рада предаје се студентској служби.

5. Одговарајућа катедра разматра и одобрава израду Дипломског (Мастер) рада на основу поднете пријаве за израду Дипломског (Мастер) рада.

6. Рад се предаје студентској служби : у папирној форми израђен и укоричен према упутству за техничко уређивање Дипломског(Мастер рада) и то у четири примерка, као и у електронској форми на CD-у.

7. Рад се брани пред трочланом комисијом коју чине наставници Факултета (по потреби наставници других Факултета)