16
ФЕБ
2019

Организација стручне праксе

Поступак реализације стручне праксе:

1. Студенти могу самостално одабрати институцију или предузеће где ће обављати стручну праксу.

2. Пре почетка стручне праксе, у оквиру одабране институције се одређује ментор са којим студент сарађује у току израде одговарајућег рада у предвиђеном периоду. Тада се потписује споразум о реализацији стручне праксе, који укључује назив теме и временски период у ком студент реализије стручну праксу. Битно је напоменути да временски период мора бити у оквиру одговарајуће школске године.

3. У току реализације стручне праксе, студент води дневник. Након завршетка реализације, одговарајућа институција потписује и оверава потврду о реализацији стручне праксе.

4. Студент пријављује испит из стручне праксе и на испит доноси дневник стручне праксе, као и оверен споразум и потврду о реализаацији стручне праксе.