Јавни увид

Докторске дисертације

Презиме и име

Наслов рада

Стављено на увид јавности у периоду

 

Документа за преузимање

Терек Едит

Утицај односа с медијима на поједине организационе и пословне перформансе у предузећима у Србији

10.02.2017.- 12.3.2017.

 

Докторска дисертација и извештај о оцени

     

Цвјетковић Милена

Анализа кључних фактора унапређења пословања и конкурентности предузећа

30.12.2016.- 29.01.2017.

 

Докторска дисертација и извештај о оцени

     

Сакал Тибор

Метода за повезивање мерног система и рачунара помоћу конверзије података из I2S у TCP/IP протокол

15.12.2016. - 14.1.2017.

 

Докторска дисертација и извештај о оцени

     

Јаушевац Горан

Модел вишекритеријумске анализе
стручних компетенција студента
заснованих на информационим
технологијама

13.07.2018. –
12.08.2018.

 

Докторска дисертација и извештај о оцени