11
ЈУЛ
2017

Заказане одбране завршних дипломских радова

Одбране дипломских  радова заказане за дан 12.7.2017.године на студијском програму Инжењерски менаџмент    

  1. Студент: МАРТИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР време одбране: 9.10

Тема: Примена Делфи методе у предвиђању показатеља квалитета рада на примеру установе Општа болница Шабац

Комисија:
Ментор: Ћоћкало др Драган
Председник: Николић др Милан

Члан: Летић др Душко

  1. Студент: САБО ЕНДРЕ  време одбране: 9.30

Тема: Стратегијско планирање у локалној самоуправи – пример општине Пландиште

Комисија:
Ментор: Николић др Милан
Председник: Ђорђевић др Дејан

Члан: Ћоћкало др Драган

  1. Студент: ЦВЕТИЋ ИВАНА  време одбране: 9.50

Тема: Улога концепта реинжењеринга у процесу управљања променама

Комисија:
Ментор: Ђорђевић др Дејан
Председник: Ћоћкало др Драган

Члан: Николић др Милан

  1. Студент: КРЏИЋ БОЈАН  време одбране: 10.10

Тема: Стратегијски менаџмент у Веслачком клубу „Црвена звезда“

Комисија:
Ментор: Николић др Милан
Председник: Ђорђевић др Дејан

Члан: Ћоћкало др Драган

  1. Студент: КУКУЧКА ДАЈАНА  време одбране: 10.30

Тема: Понашање запослених током спровођења промена у предузећу

Комисија:
Ментор: Ђорђевић др Дејан
Председник: Николић др Милан

Члан: Ћоћкало др Драган

  1. Студент: МИРАЗОВИЋ КРИСТИНА  време одбране: 10.50

Тема: Дизајн и маркетинг – значај амбалаже и редизајн производа

Комисија:
Ментор: Десница др Елеонора
Председник: Николић др Милан

Члан: Радовановић др Љиљана