11
ЈУЛ
2017

Одбране завршних радова мастер студија

Одбране мастер  радова заказане за дан 12.7.2017.године на студијском програму Инжењерски менаџмент    

  1. Студент: ТАДИЋ ДИЈАНА време одбране: 8.30

Тем: ЗАДОВОЉСТВО ИНТЕРНОМ КОМУНИКАЦИЈОМ У ПРЕХРАМБЕНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Комисија:
Ментор: Николић др Милан
Председник: Ђорђевић др Дејан

Члан: Ћоћкало др Драган

  1. Студент: МЕДИЋ АДИС време одбране: 8.50

Тема: Задовољство запослених у Институту за путеве А.Д. Београд са аспекта безбедности и здравља на раду и условима рада

Комисија:
Ментор: Николић др Милан
Председник: Ђорђевић др Дејан

Члан: Десница др Елеонора