Библиотека је много више од просторије препуне књига. Она је првенствено место за ширење знања и размену података, па тек онда дистрибутер:

  • књига (уџбеника, монографија, збирки задатака) 
  • радова студената (дипломских, специјалистичких, мастер, магистарских теза, докторских дисертација)
  • часописа

Библиотека корисницима пружа и угодан простор за интелектуални рад у оквиру простора библиотеке и посебног простора читаонице која се налази непосредно поред просторије библиотеке Факултета.

Радно време Библиотеке са корисницима: радним данима од 07-15 часова. Пауза: 10.00-10.30 часова
Нова локација библиотеке: Други спрат новог дела зграде факултета (Анекс).

Библиотекари:

Mр Оливера Добросављев - контакт е-mail:

biblioteka@tfzr.rs

Драгана Бугарчић 

dragana.bugarcic@tfzr.rs

Сарадник у процесу дигитализације у библиотеци -

МСц Светлана Добросављев

svetlana.dobrosavljev@tfzr.rs

 

ОРЦИД упутство можете преузети са линка: ОРЦИД упутство

Картон научног радника

Попуњена кључна документацијска информација - српски / енглески

Кључна документацијска информација - српски / енглески

 

БИБЛИОТЕЧКИ ФОНД


Комплетан библиотечки фонд евидентиран је у оквиру електронског каталога  BISIS 4.0 информационог система, тако да корисници могу да претражују фонд по разним критеријумима и имају увид у расположивост неке библиотечке јединице приступом софтверу BISIS из интернет радионице Факултета и од своје куће.

Приступ BISIS - у

БИСИС - Упутсво

Изјава - радови

Базе података (којима се може приступити преко Библиотеке):
KoBSON омогућава истраживачима који су запослени у академским, истраживачким и здравственим институцијама чији је оснивач Влада Републике Србије, и у надлежности су Министарства науке.

KoBSON је извршио претплату на издања следећих издавача, агрегатора и база података:
Издавачи: Am Chem SocAm Inst PhysAm Psych AssocASMECambridgeEmeraldInst Phys PublOxford JournalsRSCSAGEScience DirectSpringer/KluwerWiley
Агрегатори(доступни са ембаргом или периодом закашњења од три месеца до годину дана): EBSCO,Hein On Line,High Wire,Free Medical,HINARI,JSTOR,Cairn.info,DOAJ,Project MUSE,TEEAL,Scindeks,DoiSerbia
Електронске књигеCleveland Med IndexEBSCO eBookGoogle BooksDOABHein On LinePubMed knjige,Science DirectSpringer

Индексне базеINISMEDLINESCOPUSSCIndeksSciFinderWeb of Science 

 

Дигитални репозиторијум одбрањених докторских дисертација:
Дигитална библиотека дисертација Универзитета у Новом Саду
Адреса: http://www.cris.uns.ac.rs/searchDissertations.jsf

Докторске дисертације стављене на јавни увид:
Адреса: http://www.cris.uns.ac.rs/publicTheses.jsf

Докторске дисертације које су биле на јавном увиду а нису одбрањене:
Адреса: http://www.cris.uns.ac.rs/publicThesesNotDefended.jsf