27
ДЕЦ
2017

Техничка решења категорије М84

Технолошко техничко решење производне линије за транспорт и складиштење кварцног песка, цемента и адитива

Категорија: М84

Година: 2017

Аутори:

1. Проф. др Драгиша Толмач, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

2. Проф. др Славица Првуловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

3. Проф. др Елеонора Десница, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

4. Доц. др Љиљана Радовановић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

5. Доц. др Јасмина Пекез, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

6. МСц Јасна Толмач, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

7. МСц Иван Палинкаш, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин