24
СЕП
2015

Upis na osnovne studije

Студенти који су стекли услов за упис у наредну годину студија, у обавези су да то учине до 10. Oктобра.

Потребно за упис:

- Индекс (оверен зимски и летњи семестар, за самофинансирајуће студенте исплаћена школарина за шк. 2017/18 у целости)

- 2 ШВ-20 - Образац можете преузети овде

- Уплата трошкова уписа у износу од 6.000,00 на жиро рачун

- Уплата прве рате школарине у износу од 8.000,00 на жиро рачун за самофинансирајуће студенте.

- Сви студенти су у обавези да предају Изјаве о изборним предметима за наредну годину студија,

најкасније приликом уписа. Изјаве су доступне у факултетској књижари.

Студенти који су одслушали завршну годину студија у обавези су да продуже статус студента до 10. Oктобра

Потребно за продужење статуса студента:

- Индекс (оверен зимски и летњи семестар, исплаћена школарина за шк. 2017/18 у целости)

- Молба

- Уплата трошкова уписа у износуод 5.000,00 на жиро рачун

Жиро-рачун за све уплате  840-1271666-43