Студентска служба обавља послове:

 • уписа студената на основним и последипломским студијама,
 • издавања уверења,
 • пријаве испита,
 • овере семестара,
 • исписа,
 • издавања диплома.

Кабинет: канцеларија број 2.

Радно време за рад са студентима: сваког радног дана од 9.00 до 12.00

---------------------------------------------------------------------
ОСОБЉЕ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

Ерика Хорват Антал - шеф Студентске службе, телефон: 023/550-532

Задужена је за студијске програме:

Основне академске студије:

 • Информационе технологије
 • Информатика и техника у образовању

Мастер академске студије:

 • Информатика и техника у образовању

Ружица Ивковић: - референт, телефон: 023/550-530

Задужена је за студијске програме:

Основне академске студије:

 • Инжењерство заштите животне средине
 • Машинско инжењерство
 • Одевно инжењерство
 • Менаџмент информационих технологија

Мастер академске студије:

 • Информационе технологије (са модулима инжењерство и софтверско инжењерство)
 • ИТ у еУправи и пословним системима
 • Машинско инжењерство
 • Одевно инжењерство

Вера Јокић - референт, телефон: 023/550-531

Задужена је за студијске програме:

Основне академске студије:

 • Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса
 • Инжењерски менаџмент
 • Информационе технологије - софтверско инжењерство

Мастер академске студије:

 • Инжењерски менаџмент

Докторске студије:

 • Инжењерски менаџмент