ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.
Приликом конкурисања кандидат добија пријавни лист са пратећом документацијом.
Кандидат има право да се пријави на највише 2 (два) студијска програма. На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и секундарну жељу под (2). Пријавни лист се предаје на шалтеру Студентске службе. Строго је забрањено предавање више пријавних листова.Студијски програм

 

Предмет

Информационе технологије

3 модула


Информационе технологије –инжењерство
Менаџмент информационих технологија
Информатика и техника у образовању

Изабратиједну од две могуће опције:

-        Математика 60 бодова

-        Математика 30 бодова + Рачунарство и информатика 30 бодова

 Информационе технологије- софтверско инжењерство

 

Изабратиједну од две могуће опције:

-        Математика 60 бодова

-        Математика 30 бодова + Рачунарство и информатика 30 бодова

 

Инжењерски менаџмент

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Предузетништво

-         Организација рада и менаџмент

-         Маркетинг

Машинско инжењерство

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Одржавање техничких система

-         Транспортни системи

Одевно инжењерство

Изабрати један од предмета:

-         Математика

-         Текстилна влакна

-             Технологије одеће

Инжењерство заштите животне средине

Пријемни испит се састоји из два обавезна дела који се полажу истовремено:

-            Математика

-                 Провера сколоности за студије Инжењерства заштите животне средине

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

 Изабрати један од предмета:

-        Математика

-        Физика

-        Хемија

ЗАДАЦИ СА РАНИЈИХ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ 
 
Задатке и решења пријемног испита из Математике за 2021. годину, можете погледати овде.

Задатке и решења пријемног испита из Математике за 2020. годину, можете погледати овде.

Задатке и решења пријемног испита из Математике od 2009-2019, можете погледати овде.

Формуле из математике можете преузети овде.

Бесплатну припрему из математике можете пратити овде.

Упутство за пријемни испит из математике можете преузети овде.