09
ЈУН
2021

Одбране магистарских теза

Одбрана магистарске тезе кандидата ДРАГАНА МАРИНКОВИЋА

под називом:

 Анализа кључних фактора који утичу на одлуку о куповини банкарских производа и услуга “

заказана је за дан 24.6.2021. године у 12.00 часова у учионици 35 пред комисијом:

1.Проф.др Драган Ћоћкало - председник 

Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин

2. Проф. др Милан Николић - члан

Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин

3. Проф. др Цариша Бешић - члан

Факултет техничких наука, Чачак

4. Проф. др Дејан Ђорђевић - члан

Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин