28.5.2020.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И УНОСТРАНСТВУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И СТУДЕНТЕ. Број јавне набавке: ЈН –MВ-У-2/20.

Позив организационог путовања 2020.doc

Одлука - службена путовања

Конкурсна докуметација - Услуге авио превоза и смештаја 2020.doc

Обавештење о закљученом уговору - Услуге организације службених путовања у земљи и иностранству 2020

 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке добара поступак јавне набавке мале вредности РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ. Број јавне набавке: ЈНМВ-Д-3/20.

Позив рачунарска опрема 2020.doc

Конкурсна документација

Одлука - рачунарска опрема

Обавештење о закљученом уговору - Рачунарска опрема и материјал 2020


7.5.2020.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ И ИМОВИНЕ ЈНМВ-У-3/20

Позив услуге обезбеђења 2020

Услуге обезбеђења конкурсна документација 2020

Обавештење о закљученом уговору услуге Обезбеђења 2020

Одлука - обезбеђење 2020 

 

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга мале вредности УСЛУГЕ ШТАМПАЊА ЈНМВ – У – 5/20

Позив услуге штампања - 2020

Конкурсна документација- Услуге штампања - 2020

Одлука штампа

Предмет: Појашњења и одговори на питања за јавну набавку услуга ЈН МВ – У – 5/20 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Појашњења и одговори на питања за јавну набавку услуга ЈН МВ – У – 5/20 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Обавештење о закљученом уговору услуге Штампе 2020


ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЈНМВ-У-4/20

Позив за подношење понуда мобилни телефони 2020

Moбилни телефони конкурсна документација 2020

Одлука мобилни телефони

Обавештење о закљученом уговору услуге мобилне телефоније 2020

 

24.2.2020.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАБрој јавне набавке: ЈНМВ-Д-1/20.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели - електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору добара Електрична енергија 2020

24.2.2020.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга KAНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛБрој јавне набавке: JНМВ-Д-2/20.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговори на питања- Канцеларијски материјал 24.02.2020

Одлука о додели - канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору добара Канцеларијски материјал 2020

24.2.2020.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга KOMПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ (одржавање софтвера ) ЗА ПОТРЕБЕ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ. Број јавне набавке: ЈНМВ -У -1/20.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања - Услуге oдржавања софтвера 24.02.2020.

Одлука о додели - компјутерске услуге

Обавештење о закљученом уговору Компјутерске услуге 2020

Позив рачунарска опрема - 2020.doc

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Računarska oprema i materijal - 2020.doc


15.4.2019.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ И ИМОВИНЕ. Број јавне набавке: ЈНМВ-У-3/19.   

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о избору понуђача - обезбеђење

Обавештење о закљученом уговору

Одлука обезбеђење

25.3.2019.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И УНОСТРАНСТВУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И СТУДЕНТЕ. Број јавне набавке: ЈН –MВ-У-2/19.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о избору понуђача - путовања


Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку добара поступак јавне набавке мале вредности РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ. Број јавне набавке: ЈНМВ-Д-3/19.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о избору понуђача - рачунарска опрема

Обавештење о закљученом уговору


25.2.2019.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА. Број јавне набавке је: ЈН МВ – Д1/19.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о избору понуђача - електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - KOMПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ (одржавање софтвера) ЗА ПОТРЕБЕ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ. Број јавне набавке је: ЈН МВ – У1/19.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о избору понуђача - одржавање софтвера

Обавештење о закљученом уговору

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ. Број јавне набавке је: ЈН МВ – Д - 2/19.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о избору понуђача - канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору

28.03.2018.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга "ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И СТУДЕНТЕ". Број јавне набавке је: ЈН МВ - У 2/18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Odluka_putovanja

Обавештење о закљученом уговору

28.03.2018.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга "УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ И ИМОВИНЕ". Број јавне набавке је: ЈН МВ - У 4/18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговори на питања- Услуге обезбеђења

Odluka_obezbedjenje

Обавештење о закљученом уговору услуге Обезбеђења 2018

28.03.2018.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга "УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ". Број јавне набавке је: ЈН МВ - У 3/18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдговори на питања- Услуге мобилне телефоније 2 30.03.2018

Oдговори на питања- Услуге мобилне телефоније 1 29.03.2018

Odluka_mobilni

Обавештење о закљученом уговору услуге мобилне телефоније


02.03.2018.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку добара у поступку мале вредности: "Канцеларијски материјал". Број јавне набавке је: ЈН МВ - Д 2/18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација (03.02.2018.)

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору добара Канцеларијски материјал

06.02.2018.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку добара у поступку мале вредности: "Електрична енергија". Број јавне набавке је: ЈНМВ-Д-1/18.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација (06.02.2018.)

Одлука о додели уговора (27.02.2018.)

Обавештење о закљученом уговору

06.02.2018.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку добара у поступку мале вредности: "Компјутерске услуге за потребе студентске службе". Број јавне набавке је: ЈНМВ-У-1/18.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација (06.02.2018.)

Одлука о додели уговора (27.02.2018.)

Обавештење о закљученом уговору (5.3.2018.)

28.12.2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку у поступку мале вредности: "НАБАВКА И УГРАДЊА ЛИФТА У ЗГРАДУ ФАКУЛТЕТА". Број јавне набавке је: ЈНМВ – Р – 1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација (26.12.2017.)

Конкурсна документација (28.12.2017.)

Појашњења лифт (28.12.2017.)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09. 11. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку у поступку мале вредности:"ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА". Број јавне набавке је:ЈН МВ – У - 5/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора осигурања студената

Обавештење о закљученом уговору

 

21. 03. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга:"УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ И ИМОВИНЕ". Број јавне набавке је:ЈНМВ – У - 4/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

27. 02. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга:"УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈE KOНФЕРЕНЦИЈА". Број јавне набавке је:ЈН ОП – У - 2/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњења и одговори на питања (06.03.2017)

Појашњења и одговори на питања (24.03.2017)

Конкурсна документација са измена и допунама (17.03.2017)

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20. 02. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку добара у поступку мале вредности:"УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ". Број јавне набавке је:ЈНМВ – У – 3/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација са измена и допунама (24.02.2017)

Појашњења и одговори на питања (24.02.2017)

Обавештење о продужењу рока за поношење понуда (24.02.2017)

Појашњења и одговори на питања (27.02.2017)

Конкурсна документација са измена и допунама (27.02.2017)

Обавештење о продужењу рока за поношење понуда (27.02.2017)

Појашњења и одговори на питања (02.02.2017)

Конкурсна документација са измена и допунама (02.02.2017)

Обавештење о продужењу рока за поношење понуда (02.02.2017)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20. 02. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку добара:"САНИТАРНА СРЕДСТВА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ". Број јавне набавке је:ЈНМВ – Д – 3/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20. 02. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку добара:"KAНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ". Број јавне набавке је:ЈНМВ – Д – 2/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (07.03.2017.)

Обавештење о закљученом уговору (17.03.2017.)

03. 02. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" позива заинтересоване да одговоре на захтев за достављање понуде, за вршење услуге диригента мешовитог хора:

Захтев за подношење понуда

НАПОМЕНА УЗ ЗАХТЕВ:
Понуде треба доставити у року 5 (пет) радних дана од дана објављивања - не касније од 10.02.2017.

31. 01. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга у отвореном поступку:"УСЛУГЕ ШТАМПАЊА". Број јавне набавке је:ЈНМВ – У – 2/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњења и одговори на питања (02.02.2017.)

Појашњења и одговори на питања (06.02.2017.)

Појашњења и одговори на питања (07.02.2017.)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору (17.03.2017.)

31. 01. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга у отвореном поступку:"ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА". Број јавне набавке је:ЈНМВ-Д- 1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (14.02.2017.)

Обавештење о закљученом уговору (17.03.2017.)

31. 01. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга у отвореном поступку:"КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ". Број јавне набавке је: ЈНМВ – У – 1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (14.02.2017.)

Обавештење о закљученом уговору

30. 01. 2017.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга у отвореном поступку:"УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА". Број јавне набавке је: ЈН ОП – У - 1/17.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњења и одговори на питања (02.02.2017.)

Конкурсна документација са изменама (20.2.2017.)

Појашњења и одговори на питања (24.02.2017.)

Одлука о додели уговора (07.03.2017.)

Обавештење о закљученом уговору

23. 11. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку радова:"ПОПРАВКА ДЕЛА КРОВА НА ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА". Број јавне набавке је: ЈНМВ - Р- 1/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14. 11. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга мале вредности:"ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА". Број јавне набавке је: ЈНМВ – У – 08/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (25.11.2016)

Обавештење о закљученом уговору

21. 10. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга мале вредности:"УСЛУГЕ ШТАМПАЊА". Број јавне набавке је: ЈНМВ – У – 07/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор (25.10.2016.)

Одлука о обустави поступка (26.10.2016.)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

21. 10. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку добара:"РАЧУНАРСКА ОПРЕМА". Број јавне набавке је: 03 –ОПД/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор (25.10.2016.)

Питање и одговор (10.11.2016.)

Питање и одговор (22.11.2016.)

Одлука о додели уговора (05.12.2016.)

Обавештење о закљученом уговору (30.12.2016.)

13. 9. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку:"АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА". Број јавне набавке је: ЈНМВ-У-06/16.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21. 4. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку:"LCD ТЕЛЕВИЗОР". Број набавке је: 02_ОПД_2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор (26.4.2016.)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25. 3. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку:"ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЗА ЗАВРШЕТАК АНЕКСА". Број набавке је: 01_ППБОП_2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (12.04.2016.)

Обавештење о закљученом уговору (20.04.2016.)

14. 3. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку:"ПРИСТУП БАЗИ О МОДНИМ КРЕТАЊИМА ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО". Број набавке је: 01- ОПД- 2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (28.04.2016.)

Oдлука о обустави поступка јавне набавке (07.07.2016.)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке (21.07.2016.)

4. 3. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку мале вредности услуга:"ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ И ИМОВИНЕ". Број набавке је: 05- ЈНМВУ- 2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора (28.3.2016.)

Обавештење о закљученом уговору (20.04.2016.)

17. 2. 2016.

Name for tender:  “Laboratory equipment, Textile CAD and CAM equipment, Printing equipment”

Publication ref: 1427/Technical Faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin/88511/14.10.2015 - TD 07

Download documents: 

1427 - TD 07 - Tailoring Equipment - Draft Tender Dossier - Final version

Questions and answers (10.03.2016.)

Supplies contract award notice (27.4.2016.)

11. 2. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку добара:"КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ". Број набавке је: 03- ЈНМВД- 2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор (17.2.2016.)

Одлука о додели уговора (2.3.2016.)

Обавештење о закљученом уговору(16.03.2016.)

7. 2. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку мале вредности услуга:"УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ОПЕРАТЕРА". Број набавке је: 04- ЈНМВУ- 2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација са изменама (8.2.2016.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори 1 (11.2.2016.)

Питања и одговори 2 (11.2.2016.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација (18.2.2016.)

Одлука о додели уговора (3.3.2016.)

Обавештење о закљученом уговору (17.3.2016.)

Уговор(17.3.2016.)


4. 2. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку добара:"НАБАВКА EЛEКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ". Број набавке је: 02- ЈНМВД- 2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговорa (19.2.2016.)

29. 1. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга:"АГЕНЦИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КОНФЕРЕНЦИЈА". Број набавке је: 02- ОПУ- 2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (10.03.2016.)

22. 1. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку мале вредности услуга:"УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА". Број набавке је: 03- ЈНМВУ- 2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор (28.1.2016.)

Питање и одговор (31.1.2016.)

Одлука о додели уговора (17.2.2016.)

15. 1. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку мале вредности услуга:"НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ПУТЕМ КАРТИЦЕ ЗА ГОРИВО". Број набавке је: 01-ЈНМВД-2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (27.01.2016.)

Обавештење о закљученом уговору (17.3.2016.)

14. 1. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавка мале вредности услуга:"КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ (ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА) ЗА ПОТРЕБЕ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ". Број набавке је: 02-ЈНМВУ-2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговорa (18.2.2016.)

14. 1. 2016.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавка мале вредности услуга:"КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ (ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА) ЗА ПОТРЕБЕ РАЧУНОВОДСТВА". Број набавке је: 01-ЈНМВУ-2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (11.2.2016.)

Обавештење о закљученом уговору (3.3.2016.)

22. 12. 2015.

Технички факултет "Михајло Пупин" покреће јавну набавку услуга:"УСЛУГЕ АВИО И ДРУГОГ ПРЕВОЗА, СМЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ И КОТИЗАЦИЈА". Број набавке је: 01_ОПУ_2016.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација са изменама (11.1.2016.)

Питање и одговор (11.1.2016.)

Одлука о додели уговора (4.2.2016.)

Обавештење о закљученом уговору (2.3.2016.)

04. 11. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku male vrednosti: "Osiguranje studenata za potrebe Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu". Broj nabavke je 28_JNMVU_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor (13.11.2015.)

Odluka o dodeli ugovora (24.11.2015.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (17.12.2015.)

04. 11. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Nabavka računara i opreme". Broj nabavke je 27_OPD_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija sa izmenama (13.11.2015.)

Pitanja i odgovori (19.11.2015.)

Konkursna dokumentacija sa izmenama (24.11.2015.)

Pitanja i odgovori (25.11.2015.)

Konkursna dokumentacija sa izmenama (25.11.2015.)

Pitanja i odgovori (30.11.2015.)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (02.12.2015.)

Izmena konkursne dokumentacije (02.12.2015.)

Pitanja i odgovori (02.12.2015.)

Konkursna dokumentacija sa izmenama (04.12.2015.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (31.12.2015.)

29. 09. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Labaratorija za hemiju". Broj nabavke je 26_OPD_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Konkursna sa izmenama (16.10.2015.)

Pitanje i odgovor (16.10.2015.)

Pitanje i odgovor (19.10.2015.)

Pitanja i odgovori (22.10.2015.)

Odluka o dodeli ugovora (30.10.2015.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (24.11.2015.)

22. 09. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Nameštaj za labaratorije ". Broj nabavke je 25_JNMVD_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (23.09.2015.)

Konkursna dokumentacija sa izmenama (25.09.2015.) Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (25.09.2015.)

Odluka o dodeli ugovora (14.10.2015.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (04.11.2015.)

07. 09. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Oprema za laboratoriju za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost kompaktibilna meteorološka stanica za intergraciju sa stanicom za monitoring kvaliteta vazduha - airpointer ". Broj nabavke je 24_OPD_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pitanje i odgovor (16.09.2015.)

Konkursna dokumentacija sa izmenama (25.09.2015.)

Odluka o dodeli ugovora (22.10.2015.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (20.11.2015.)

26. 08. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku radova: "Građevinski radovi u aneksu otvoreni postupak". Broj nabavke je 23_ОПР_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija sa izmenama (08.09.2015.) 

Pitanja i odgovori (14.9.2015)

Pitanje i odgovor (16.09.2015.)

Konkursna dokumentacija sa izmenama (18.09.2015.)

Pitanje i odgovor (18.09.2015.)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda (18.09.2015.)

Odgovor (18.09.2015.)

Odgovor (19.09.2015.)

Odgovor (22.09.2015.)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (22.09.2015.)

Odluka o dodeli ugovora (06.10.2015.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (22.10.2015.)

29. 07. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Oprema za laboratoriju za mašinstvo". Broj nabavke je 22_ОППД_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24. 07. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku : "Nabavka usluge eksterne promocije studijskih programa". Broj nabavke je 20_JNMVU_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

24. 07. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku : "Autobuski prevoz studenata". Broj nabavke je 21_JNMVU_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pitanje i odgovor (29.07.2015.) Pitanje i odgovor (30.07.2015.) Pitanje i odgovor (31.07.2015.)

13. 07. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Oprema za laboratoriju za fiziku". Broj nabavke je 19_ОПД_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pitanje i odgovor (27.07.2015.) Konkursna dokumentacija sa izmenama (27.07.2015.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (07.10.2015.)

12. 06. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Oprema za laboratoriju za hemiju". Broj nabavke je 18_ОПД_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pitanje i odgovor (03.07.2015.) Pitanja i odgovori (09.07.2015.)

15. 05. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Oprema za laboratoriju za mašinstvo". Broj nabavke je 13_ОПД_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o obustavi postupka JN

13. 05. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Oprema za laboratoriju za fiziku". Broj nabavke je 17_ОПД_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

06. 04. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Usluga štampanja". Broj nabavke je 14_ОПУ_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pitanje i odgovor (17.4.2015.) Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

Pitanje i odgovor (4.5.2015) Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (27.11.2015.)

01. 04. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Nameštaj za kancelarije". Broj nabavke je 16_ЈНМВД_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01. 04. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Elektro radovi na mrežnoj infrastrukturi". Broj nabavke je 15_ЈНМВР_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pitanje i odgovor (7.4.2015.)

25. 03. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Oprema za laboratoriju za mašinstvo". Broj nabavke je 13_ОПД_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pitanje i odgovor (30.3.2015.) Obaveštenje o obustavi postupka JN

25. 03. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku dobara: "Računarska oprema i materijal". Broj nabavke je 12_ОПД_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Pitanje i odgovor (31.3.2015.)

Konkursna dokumentacija sa izmenama(6.4.2015.) Pitanje i odgovor (6.4.2015.)

Pitanje i odgovor (15.4.2015.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02. 03. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku : "Usluga obezbeđenja zgrade i imovine". Broj nabavke je 04_JNMVU_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija

27. 02. 2015.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" pokreće javnu nabavku : "Usluga organizovanja konferencija". Broj nabavke je 11_JNMVU_2015.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Konkursna dokumentacija sa izmenama(03.03.2015.) 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru