13
ОКТ
2015

Upis na master studije

Уколико кандидат оствари право на упис на мастер студије, у обавези је да

Достави следеће:

1. Комплет образаца за упис на мастер студије (купује се у факултетској књижари)

2. 2 фотографије (3,5x4,5cm)

3. Уплата трошкола уписа у износу од 6.000,00 динара (плаћају и буџетски и самофинансирајући студенти, а уплата се врши на жиро-рачун факултета).

4. Уплата 1. рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 8.500,00 динара (уплата се врши на жиро-рачун факултета)

5. Самофинансирајући студенти су у обавези да потпишу Уговор о плаћању школарине (који ће добити у студентској служби приликом предаје документације за упис)

6. Буџетски студенти су у обавези да попуне изјаву да се не финансирају из буџета Републике Србије на мастер студијама на неком другом факултету (Изјаву можете преузети овде)

7. Сви студенти су у обавези да попуне изјаву о изборним предметима