13
МАР
2016

Техничка решења категорије М83

 

 

Нови технолошки поступак израде језгра и облоге рутилне и базичне електроде

Категорија: М83

Година: 2014

Аутори:

Др. Никола Бајић, дипл.инж. , ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Др Марко Ракин, дипл.инж., Факултет за Технологгију и Металургиу, Унивезитет у Београду, Карнегијева 4
Др Михаило Мрдак, дипл.инж., Истраживачко развојни центар, ИМТЕЛ комуникације а.д Београд
Др Слободан Стојадиновић, дипл.инж., Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Др Дарко Вељић, дипл.инж. ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Мр Јасмина Пекез, дипл.инж., Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин


Нови технолошки поступак израде цевасте електроде за тврдо наваривање

Категорија: М83

Година: 2015

Аутори:

Др Никола Бајић, дипл.инж. , ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Др Дарко Вељић, дипл.инж. ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Др Марко Ракин, дипл.инж., Факултет за Технологгију и Металургиу, Унивезитет у Београду, Карнегијева 4
Др Михаило Мрдак, дипл.инж., Истраживачко развојни центар, ИМТЕЛ комуникације а.д Београд
Мр Јасмина Пекез, дипл.инж., Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Др Зоран Карастојковић, Висока техничка школа струковних студија, Нови Београд


Протокол за дијагностичко испитивање танких делова обојених метала на предметима примењене уметности методама радиографије и пенетраната у циљу откривања микропукотина

Др Зоран Карастојковић, ИХИС Technoexperts ИРЦ, Земун,

Дипл.инж. Слободан Чубриловић, Techcon,  Нови Београд, 

Др Сузана Полић, Централни институт за конзервацију,  Београд, 

Др Никола Бајић, ИХИС Technoexperts ИРЦ, Земун,

Др Јасмина Пекез, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“,  Зрењанин,

Др Зоран Јањушевић, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Београд

Др Александра Патарић, Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Београд.