Tehnicki fakultet Mihajlo Pupin Logo

Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Ђуре Ђаковића бб
Зрењанин
Србија

Тел: + 381 23 550 515
Fax: + 381 23 550 520

www.tfzr.uns.ac.rs

Univerzitet u Novom Sadu Logo
Адреса
Ђуре Ђаковића бб, 23101 Зрењанин
Контакт

Деканат:


телефон: 023/ 550-515
факс: - 023/ 550-520
е-mail:

dekanat@tfzr.uns.ac.rs 

dekanat@tfzr.rs


Студентска служба:


Ерика Хорват Антал - шеф студентске службе 

е-mail: aerika@tfzr.uns.ac.rs

телефон: 023/ 550 - 532


Референти студијских програма:

Ружица Ивковић - референт 

е-mail: ruzica.ivkovic@tfzr.rs

телефони:  550-530


Вера Јокић - референт 

е-mail: veraj@tfzr.uns.ac.rs

телефон:  550-531

Административно финансијски подаци

ПИБ: 101161200
Матични број: 08166161
Шифра делатности: 8542
Број жиро рачуна: 840-1271666-43
Број евиденције ПДВ-а: 128416035
ЈБКЈС:02258

 

Руководство факултета

Декан: проф. др Милан Николић

Продекани Факултета:
- продекан за наставу - проф. др Сања Станисављев
- продекан за науку - доц. др Весна Макитан
- продекан за финансије - проф. др Богдана Вујић

 

Савет факултета
- из реда запослених:
проф. др Далибор Добриловић - председник 
проф. др Жељко Стојанов - заменик председника 
проф. др Золтан Кази 
проф. др Драган Ћоћкало 
проф. др Елеонора Десница 
проф. др Јелена Стојанов 
проф. др Богдана Вујић  
доц др Јасмина Пекез 
доц. др Елеонора Бртка 
доц. др Едит Терек Стојановић
Др. Катарина Ивановић
Добросављев Оливера
 
- Из реда оснивача (Скупштина АПВ):
мсц Драгана Шевић представник оснивача
Татјана Савовић представник оснивача
Марко Мићевић представник оснивача
Јована Ердељан представник оснивача
Марко Гуџев представник оснивача
Ненад Дајић представник оснивача 
 
- Из реда студената:
Сања Шевић представник Студентског парламента 
Лазар Тодоровић представник Студентског парламента 
Драган Лазић представник Студентског парламента 
 

 

 

Кратак историјат
У оквиру Универзитета у Новом Саду, године 1974. у Зрењанину је основан Педагошко-Технички факултет као високообразовна научна организација за школовање кадрова за политехничко образовање и васпитање. Од 1986. године Факултет носи назив Технички факултет "Михајло Пупин". Поред наставе, врши и следеће делатности: научно-истраживачки рад, преношење резултата науке у циљу рационализовања високог школства и унапређења привреде и друштва.