СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА И ИНСТИТУЦИЈА

СА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ ИМА САРАДЊУ

 

КАТЕДРА ЗА МЕНАЏМЕНТ

 

Сарадња са привредом и институцијама

 Р. Бр.

Назив предузећа / институције

Година почетка сарадње

1.

АД Крушик, Ваљево

2010.

2.

Индустрија прецизне механике, Београд

2010.

 

Сарадња са универзитетима/факултетима/школама

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

Szent István University, Faculty of Economics and Social Sciences, Gödöllő, Мађарска

2013.

2.

Voronezh State University, Faculty of Economics, Voronezh, Русија

2013.

3.

University of Montenegro, Maritime Faculty of Kotor, Црна Гора

2016.

4.

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија

2011.

5.

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука, Чачак, Србија

2010.

6.

Универзитет у Београду, Машински факултет, Београд, Србија

2010.

7.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Машински факултет, Скопје, Северна Македонија

2010.

 

Чланства / сарадња са удружењима 

 Р. Бр.

Назив институције / удружења

Година почетка сарадње

  1.  

ЈУСК – Јединствено удружење за стандардизацију и квалитет, Београд, Србија 

2008.

 

КАТЕДРА ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

 

Сарадња са привредом и институцијама

Р. Бр.

Назив предузећа / институције

Година почетка сарадње

1.

KПМ Аутомобили, Зрењанин

2013.

2.

Сервис пумпи Рућандо, Зрењанин

2013.

3.

ФЕРТИЛ - Victoria Group, Бачка Паланка

2013.

4.

Преми -Траде, Зрењанин

2013.

5.

Технорадионица, Зрењанин

2013.

6.

Д.О.О. Запроизводњумонтажуиремонт, Панчево

2013.

7.

ВЕЦО Welding доо, Зрењанин

2013.

8.

Victoria Starch, Зрењанин

2016.

9.

Мецапласт, Зрењанин

2017.

10.

Евроброд доо, Зрењанин

2017.

11.

ЛМВ алатница, Зрењанин

2017.

12.

Институт ИМС Београд

2017.

13.

ЕИНГ Инжењеринг и производња, Смедерево

2017.

14.

Петкус Балкан доо Зрењанин

2017.

15.

Шинвоз доо, Зрењанин

2017.

16.

И.М.С. д.о.о.

2017.

17.

Wоод планет, Зрењанин

2018.

18.

Термос доо, Зрењанин

2018.

19.

Реља Јр. доо, Зрењанин

2018.

20.

ИХИС Научно-технолошки парк Земун  АД,  Београд

2018.

21.

Истраживачко-развојни центар, Техноексперт ДОО Земун, Београд

2018.

22.

Le Belier Kикинда

2019.

23.

ИГМ Неимар ДОО

2019.

24.

Essex

2019.

25.

Метал Инспект

2020.

 

Сарадња са универзитетима/факултетима/школама

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет Источно Сарајево, Босна и Херцеговина

2013.

2.

„AUREL VLAICU” University of  Arad, Faculty of engineering, Arad, Romania

2016.

3.

Универзитерт «Св. Климент Охридски«, Технички факултет, Битола, Македонија

2017.

4.

University of Giresun, Faculty of engineering, Giresun, Turkey

2017.

5.

University Politehnica Timisoara, Faculty of engineering, Hunedoara, Romania

2018.

 

Чланства / сарадња са удружењима 

 Р. Бр.

Назив институције / удружења

Година почетка сарадње

  1. 

Vojvodina Metal Cluster - VMC

2018.

 

CEEPUS програм

 Р. Бр.

Назив мреже

Година почетка сарадње

  1.  

CIII-RS-0304 - Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market

2018.

 

 КАТЕДРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

Сарадња са привредом и институцијама

 Р. Бр.

Назив предузећа / институције

Година почетка сарадње

1.

Levi 9, Зрењанин

2016.

2.

Consulteer d.o.o. Зрењанин

2016.

3.

YU TEAM SOFTWARE, Зрењанин

2017.

4.

LANACO, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

2017.

5.

ЈП „Емисиона техника и везе“, Београд

2017.

6.

Информатика а.д. Београд (Стари град)

2018.

7.

CRATER, Београд

2019.

8.

Doo Vega IT Sourcing Novi Sad, Novi Sad

2021.

9.

Simple Task Europe doo, Novi Sad

2021.

10.

Vorp PR, Zrenjanin

2021.

11.

Florence Healthcare, Beograd

2022.

 

Сарадња са универзитетима/факултетима/школама

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

Faculty of Computer Science, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia

2011.

2. 

Faculty of Information and Communication Technologies, Битола,  "St. Kliment Ohridski" University – Битола, Северна Македонија

2016.

3. 

Institute of High Technologies, Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 

2019.

4. 

Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russia 

2019.

5. 

Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russia 

2019.

6. 

Faculty of Engineering, South-west university “Neophyte Rilsky”, Blagoevgrad, Bulgaria 

2019.

7.

Glushkov Institute of Cybernetics, affiliated to National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

2022.

 

Чланства / сарадња са удружењима 

 Р. Бр.

Удружење / кластер

Година почетка сарадње

  1.  

Зрењанински IKT кластер

2017.

  

Erasmus програм

 Р. Бр.

 Назив универзитета / факултета

Година реализације

  1.  

South-west university „Neofit Rilsky“, Благоевград, Бугарска

Реализована размена студената (3 студента) и наставног особља – 1 наставник (предавања - 0613: Software and Applications Development and Analysis)

2019.

 

Реализација стручних пројеката и техничких решења

 Р. Бр.

Назив институције

Година потписивања уговора

1.

Фирма YU TEAM SOFTWARE, Зрењанин

2017.

2.

Болница „Свети Јован“ Зрењанин

2017.

       3. 

Савремена галерија УК Ечка Зрењанин

2001-2018.

       4.

Центар за интерактивну педагогију, ЦИП, Београд

2018.

       5. 

Предшколска установа Зрењанин

2018.

6.

Музеј Војводине, Нови Сад

2020.

 

КАТЕДРА ЗА МЕТОДИКЕ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ

 

Сарадња са привредом и институцијама

 Р. Бр.

Назив предузећа / институције

Година почетка сарадње

1.

ZREPOK (Зрењанински пословни круг), Зрењанин

2010.

2.

Школска управа, Зрењанин

2011.

 

Сарадња са универзитетима/факултетима/школама

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute, Russia

2013.

2.

Technical University of Košice, Faculty of Electrical Engineering

and Informatics, Košice, Slovak Republic

2013.

3.

South-West University "NeofitRilski", Faculty of Pedagogy, Blagoevgrad, Republic of Bulgaria

2014.

4.

South-West University "NeofitRilski", Faculty of Education, Blagoevgrad, Republic of Bulgaria

2013.

5.

Зрењанинска гимназија

2018.

 

Чланства / сарадња са удружењима 

 Р. Бр.

Удружење / кластер

Година почетка сарадње

  1.  

Зрењанински IKT кластер

2017.

 

КАТЕДРА ЗА ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Сарадња са привредом и институцијама

 Р. Бр.

Назив предузећа / институције

Година почетка сарадње

1.

Завод за јавно здравље, Зрењанин

2018.

2.

Метанолско-сирћетни комплекс, Кикинда

2020.

 

Сарадња са универзитетима/факултетима/школама

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад

2018.

2.

Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку

2018.

3.

Средња школа ХПТШ “Урош Предић“ Зрењанин

2019.

 

КАТЕДРА ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НАФТЕ И ГАСА

 

Сарадња са привредом и институцијама

 Р. Бр.

Назив предузећа / институције

Година почетка сарадње

1.

NIS Gazprom Neft

2014.

2.

PetroTechPro training and Conculting Doo Београд

2020.

 

Сарадња са универзитетима/факултетима/школама

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

 Државни технички универзитет, Ухта, Русија

2014.

2.

 Рударски факултет у Приједору, Универзитет у Бањој Луци, Босна и Херцеговина

2019.

3.

 РГУ нафте и гаса (НИУ) „И. М. Губкин“, Русија

2020.

 

КАТЕДРА ЗА ОСНОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

(ТЕКСТИЛНО-ОДЕВНЕ НАУКЕ)

 

Сарадња са привредом и институцијама

 Р. Бр.

Назив предузећа / институције

Година почетка сарадње

1.

Pirintex, Немачка текстилна компанија, Бугарска

 

2018.

2.

GORDON, део италијанске компаније Calzedonia, Суботица

 

2018.

3. 

Lectra, мултинационална компанија из Француске за CAD/CAM системе у модној индустрији

 

2013.

4. 

WELTEX, Чачак

 

2013.

5. 

CIS Институт, Београд

2011.

6. 

Митекс, Ариље

2018.

7. 

In трикотажа, Ариље

 

8. 

Bramy, Александровац

 

2018.

9. 

SILVER DROP d.o.o. Оџаци

 

2013.

10. 

МОНДЕКС d.o.o, Ново Милошево

2013.

11. 

VICTORY STYLE, Руменка

 

2014.

12. 

BILICZKI, Ада

 

2013.

 13.

VANTEX d.o.o. Нови Сад

2011.

 14.

SM Style, Београд

2018.

 

Сарадња са универзитетима/факултетима/школама

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета / школе

Година почетка сарадње

1.

Donghua универзитет, Шангај, Кина

Резултати из 2019. године:

https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/6493-pupin-seminar-donguhua 

2014.

2.

Универзитет у Марибору, Словенија

 

2018.

3.

West University of Timisoara, Faculty of Arts and Design, Romania

 2015.

4.

Pamukkale University, Турска

 

2014.

5.

ÓBUDA UNIVERSITY, Будимпешта, Мађарска

 

2016.

 

Erasmus program

 Р. Бр.

Назив универзитета / факултета

Година почетка сарадње

  1.  

ÓBUDA UNIVERSITY, Будимпешта, Мађарска

2016.

 

Чланства / сарадња са удружењима 

 Р. Бр.

Удружење / Кластер

Година почетка сарадње

 1.

Кластер модне и одевне индустрије – FACTS,  Београд

2010.

 2.

Привредна комора Србије, Удружење за индустрију текстила, одеће, коже и обуће, Београд

2013.

 3.

Међународна алијанса „Пут свиле“, чланство у одбору алијансе

 

2019.

 

CEEPUS програм

 Р. Бр.

Назив мреже

Година почетка сарадње

  1.  

CIII-SI-0217-14-2021 Ars-Techne: Creative Design and Innovation.

Сарадња са Универзитетом у Марибору, Машински факултет.

2013.