27
ДЕЦ
2017

Техничка решења категорије М82

Пнеуматски транспорт млевене сламе 

Категорија: М82

Година: 2017

Аутори: 

1. Проф. др Драгиша Толмач, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

2. Проф. др Славица Првуловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

3. Доц. др Јасмина Пекез, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

4. МСц Јасна Толмач, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин


13
МАР
2016

Техничка решења категорије М82

Постројење за транспорт и складиштење скроба, капацитета 3х150 тона

Категорија: М82

Година: 1999

Аутори:

Проф. др Драгиша Толмач, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Проф. др Славица Првуловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин


Постројење за Сушење Шећера (декстрозе), капацитета 2.200 kg/h

Категорија: М82

Година: 1999

Аутори:

Проф. др Драгиша Толмач, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Проф. др Славица Првуловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин


Технолошко-техничко решење повећања капацитета сушаре са пнеуматским транспортом материјала

Категорија: М82

Година: 2001

Аутори:

Проф. др Драгиша Толмач, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Проф. др Славица Првуловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин


Нова специјална електрода добијена облагањем пуњене шипке

Категорија: М82

Година: 2013

Аутори:

Др. Никола Бајић, дипл.инж. , ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Др Дарко Вељић, дипл.инж. ИХИС Teхнo-eкспeртс, д.o.o., Бeoгрaд
Др Марко Ракин, дипл.инж., Факултет за Технологгију и Металургију, Унивезитет у Београду, Карнегијева 4.
Др Михаило Мрдак, дипл.инж., Истраживачко развојни центар, ИМТЕЛ комуникације а.д Београд
Др Слободан Стојадиновић, дипл инж. Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин.
Мр Јасмина Пекез, дипл.инж., Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин.