13
МАР
2016

Техничка решења категорије М85

Веб сервис за аутоматску анализу података базиран на систематској синтаксној класификацији

Категорија: М85

Година: 2010

Аутори:

Владимир Бртка, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Ивана Берковић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Весна Јевтић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Елеонора Бртка, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин


Метода за оптимизацију распореда робе у складиштима и оптимизацију кретања виљушкара

Категорија: М85

Година: 2012

Аутори:

Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Весна Јевтић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Иван Бекер, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука


Софтверска апликација за руковање захтевима корисника која омогућује унапређење послова одржавања софтвера у малом софтверском предузећу

Категорија: М85

Година: 2012

Аутори:

Миша Варга, YuTeam Software ОД Зрењанин
Горан Николић, YuTeam Software ОД Зрењанин
Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Александар Жарков, YuTeam Software DOO Зрењанин


Лагана метода за процену процеса одржавања софтера базирана на честој размени информација

Категорија: М85

Година: 2014

Аутори:

Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Александар Жарков, YuTeam Software ОД Зрењанин
Ивана Берковић, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Универзитет у Новом Саду


Протопип система за праћење температуре просторија базираног на ZigBee технологији

Категорија: М85

Година: 2014

Аутори:

Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Борислав Одаџић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Страхиња Јовић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Радован Адамов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Немања Билинац, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин


Лагана индуктивна метода за идентификацију и систематизацију знања

Категорија: М85

Година: 2015

Аутори:

Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Александар Жарков, YuTeam Software DOO Зрењанин


Прототип уређаја за мерење перформанси LoRa технологије базиран на хардверу отвореног кода

Категорија: М85

Година: 2018

Аутори:

Милан Малић, Панонит, Нови Сад
Далибор Добриловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ – Зрењанин
Душан Малић, Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину
Жељко Стојанов, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ – Зрењанин
Срђан Сладојевић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад


Софтверско решење за руковање и електронску обраду текстуалних података у области лингвистике

Категорија: М85

Година: 2018

Аутори:

Доц. др Дејан Лацмановић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин, Србија
Проф. др Александар Костић, Универзитет у Београду, Филолошки Факултет, Београд, Србија
Проф. др Петар Милин, The University of Sheffield, Sheffield, United Kingdom
Доц. др Изабела Лацмановић, Универзитет Унион – Никола Тесла, Факултет за спорт, Београд, Србија
Проф. др Бранко Маркоски, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин, Србија
Проф. др Зоран Гојковић, Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад, Србиј
Новак Симић, дипломирани инжењер информационих технологија, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "М. Пупин", Зрењанин, Србија


Софтвер за праћење животног циклуса и адаптивни дигитални приказ уметничких дела савремене галерије

Категорија: М85

Година: 2018

Аутори:

Љубица (р.Еремић) Кази, доцент, Универзитет у Новом Саду,Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Золтан Кази, доцент, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Драгица Радосав, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Ивана Берковић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Биљана Радуловић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин
Јасмина Туторов, кустос, Савремена галерија УК Ечка, Зрењанин
Сунчица Ламбић – Фењчев, кустос, Савремена галерија УК Ечка, Зрењанин
Оља Салма, информатичар, Савремена галерија УК Ечка, Зрењанин


АДАПТИВНИ ВЕБ ПОРТАЛ ЗА ИНТЕРИНСТИТУЦИОНАЛНУ ИНТЕГРАЦИЈУ И АНАЛИЗУ ПОДАТАКА КАО ПОДРШКА СТРАТЕШКОМ ПЛАНИРАЊУ У ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Категорија: М85

Година: 2020

Аутори:

Доц. др Љубица Кази, доцент, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

Проф. др Дијана Каруовић, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

Проф. др Драгица Радосав, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

Татјана Лојовић, Предшколска установа, Зрењанин

Александра Калезић-Вигњевић, Центар за интерактивну педагогију ЦИП, Београд

Олга Лакићевић, Центар за интерактивну педагогију ЦИП, Београд

___________________________________________________________________________________

ВЕБ ПОРТАЛ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН СА ДИНАМИЧКОМ ПЛАТФОРМСКОМ САМОАДАПТАЦИЈОМ

Категорија: М85

Година: 2021

Аутори:

Аутори:

Проф. др Љубица Кази, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

Проф. др Золтан Кази, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

Проф. др Драгица Радосав, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

Проф. др Ивана Берковић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

Проф. др Биљана Радуловић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

Проф. др Дијана Каруовић, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

Татјана Лојовић, Предшколска установа Зрењанин