Студентски парламент

Студентски парламент је институционално тело Факултета препознато Законом о високом образовању. Преко Студентског парламента факултета, студенти остварују своја права и штите своје интересе на  Факултету и на Универзитету.

Значај студентског организовања, кроз студентска питања и политику, као и укључивање у додатне активности студентског парламента, могу да помогну у унапређивању будућих студената кроз неформално образовање.

Надлежност студентског парламента огледа се у активностима обезбеђивања квалитета наставе, реформама студијских програма, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности (размене и усавршавања), подстицањем научно-истраживачког рада студената. Такође се бави бирањем и разрешавањем својих чланова (управни одбор, делегати). Као и ваннаставним активностима, координисањем спортских екипа, конференцијама, промоцијама факултета, трибинама, студентским журкама, екскурзијама и хуманитарним активностима.

Састав Студентског парламента факултета се састоји од управног одбора (председник, потпредседник и секретар), осталих чланова и студента продекана. 

Студент продекан представља извршно тело парламента, који води директну комуникацију кроз декански колегијум, ННВ и Савет факултета. Главна је веза студената и управе факултета.

Студентски парламент у свом сазиву има 21 члана.

Студентски парламент бира и разрешава представнике(делегате) студената у органима Факултета из реда студената

Право на чланство у студентском парламенту имају сви студенти високошколске установе уписани у школској години у којој се бира Студентски парламент. 

Начин избора се утврђује општим актом СП-а. Избор чланова се одржава сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем. Расписује их председник, а мандат траје две године.

Web портал "Пупиновација"

У оквиру wеб порталa Пупиновација (www.pupinovacija.rs) студенти објављују стручне текстове и новости. Планирано је да овај портал буде и основни портал часописа Пупиновација.

Хор

На основу одлуке Наставно-научног већа, у току је организовање мешовитог хора Техничког факултета “Михајло Пупин”.

Такмичења

Студенти учествују у бројним такмичењима у области знања и спорта, такмичећи се са студентима са других факултета из Србије и иностранства.

Стручне групе

Студенти су организовани у стручне групе према својим интересовањима, где реализују посебне пројекте у сарадњи са одговарајућим образовним центрима светских фирми:

  • Microsoft група
  • PHP група
  • Wordpress група

Стручна пракса

Студенти имају могућност да реализују стручну праксу у оквиру следећих организација, са којима је факултет склопио уговор о сарадњи:

Пројекти уз учешће студената

  • Летња стручна пракса

    Пројекат "Летња стручна пракса" организован је у сарадњи са ЗРЕПОК-ом.

  • Пројекат “Професионално усавршавање студената у оквиру унапређења информационог система факултета” реализује се као могућност унапређења стручног знања студената реализацијом софтверских пројеката у контексту пословних процеса који се одвијају на факултету. Више детаља на: http://www.tfzr.uns.ac.rs/is_fakulteta/

  • Модни ормар