01
FEB
2012

eNastava za pripremu polaganja prijemnog ispita iz matematike

Pristupili ste na stranicu elektronske pripremne nastave iz matematike za polaganje prijemnog ispita.

Prema dostupnim podacima naš Fakultet je među prvima u Srbiji sa ovakvim projektom. Svi zainteresovani za upis na Fakultet moći će da od kuće i potpuno besplatno pohađaju pripremnu nastavu i tako se kvalitetnije pripreme za prijemni ispit.

E - nastava je organizovana po polusatnim časovima.

Zbog veličine video materijala potrebno je sačekati određeno vreme da bi video počeo sa prikazivanjem.
1. čas  - Algebarski izrazi 1
2. čas -  Algebarski izrazi 2
3. čas -  Kvadratne jednačine i Vijetove formule
4. čas -  Kvadratne jednačine, nejednačine i funkcije
5. čas -  Iracionalne jednačine 1
6. čas -  Iracionalne jednačine 2
7. čas -  Trigonometrija
8. čas -  Logaritamske jednačine
9. čas -  Eksponencijalne jednačine i nejednačine

Molimo Vas da popunite anonimnu anketu, koja će služiti unapređivanju postojećeg sistema za eNastavu.