Рачуноводство се бави финансијско-рачуноводственим пословима.

Особље Рачуноводства:

  • Милка Бракус- финансијски руководилац, телефон: 023/550-561,
  • Марина Еремић  - сарадник за економска питања, телефон: 023/550-560
  • Вишња Френц Торбица - финансијски аналитичар


Кабинет Рачуноводства: канцеларија број 1.
Број жиро рачуна Факултета: 840-1271666-43
Е-маил: racunovodstvo@tfzr.uns.ac.rs