13
ЈУЛ
2023

Други конкурсни рок - септембарски 2023/24

Поштовани студенти, обавештавамо Вас да је изашао конкурс за други круг уписа - септембарски конкурсни рок који је усвојен од стране Сената који можете погледати на линку: Конкурс за други конкурни рок 2023/24 - Комплетан

Напомена: Комплетан текст конкурса биће објављен након усвајања на нивоу УНС

 

 

 

20
ЈУН
2023

Упис 2023/24

 

Линк конкурса у .pdf формату можете преузети са линка: Конкурс 2023/24

25
АПР
2023

Припремна настава за пријемни испит шк 2023/24

Припремнa наставa из Математике за  полагање пријемног испита биће одржана у периоду од 03. до 24. јуна 2023. године, у великом амфитеатру Факултета. Настава ће бити реализована у 9 термина у укупном обиму од 27 часова.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ПОЧИЊЕ У СУБОТУ 3.6.2023. У 10 ЧАСОВА (велики амфитеатар).

Припремна настава из свих осталих предмета који су предвиђени за полагање пријемног испита биће одржано у јуну месецу према распореду који ће бити објављен на сајту Факултета. Такође, информација ће бити прослеђена лично свим оним кандидатима који оставе свој контакт.

Настава је бесплатна за све полазнике.

 
Линк за пријаве за припремну наставу на линку:
http://webanketa.com/forms/6cw3jdsm6gqp8shp6njk4e9q/
14
ФЕБ
2023

УПИС 2023/2024

На акредитоване студијске програме које организује високошколска установа могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен овим законом и општим актом самосталне високошколске установе.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме из сава 1. овог члана под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања.

Лице се може уписати на студијске програме из става 1. овог члана ако познаје језик на коме се изводи настава.

Услови, начин и поступак провере знања језика из става 3. овог члана уређују се општим актом високошколске установе.

Лице које се упише на студијске програме из става 1. овог члана стиче статус студента.

Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се сам финансира.

Конкурс ће се објавити након одлуке Владе Републике Србије (по прибављеном мишљењу високошколских установа и Националног савета о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из буџета (Члан 99 Закона о високом образовању).

Конкурс за упис садржи број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета (Члан 88 Закона о високом образовању).

Ниво

Студијски програм

Излазно звање

Основне студије

Информационе технологије*

са три модула:

-        Инжењерство

-        Менаџмент информационих технологија

-        Информационе технологије и техника у  образовању 

 

Дипломирани инжењер информационих технологија*

Информационе технологије - софтверско инжењерство

Дипломирани инжењер информационих технологија

Инжењерски менаџмент

Дипломирани инжењер менаџмента

Инжењерство заштите животне средине

Дипломирани инжењер заштите животне средине

Машинско инжењерство

Дипломирани инжењер машинства

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

Дипломирани инжењер  индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса

Одевно инжењерство

Дипломирани инжењер индустријског инжењерства

 

Мастер студије

Информационе технологије

Мастер инжењер информационих технологија

Информатика техника и технологија у образовању

(у поступку акредитације)

Мастер професор технике и информатике

Инжењерски менаџмент

Мастер инжењер менаџмента

Машинско инжењерство

Мастер инжењер машинства

Одевно инжењерство

Мастер инжењер индустријског инжењерства

Докторске студије

Инжењерски менаџмент

 

Информационе технологије

(у поступку акредитације)

 

04
ОКТ
2022

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2022/23. ГОДИНА

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

Студијски програмБуџетСамофинансирањеУкупноШколарина за држављане Србије (дин.)Школарина за странце (евра)

Информационе технологије

1. Инжењерство

2. Софтверско инжењерство

38266490.00,001500
Машинско инжењерство20123290.00,001500
Инжењерстки менаџмент18143290.00,001500
Одевно инжењерство1061690.00,001500
Укупно8658144  

 

Термин за пријављивање 3. - 14. октобар 2022. године

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

На конкурсу је потребно поднети следећа документа:

-Пријаву на конкурс

Оригинал или оверена фотокопија:

-Диплома основних академских студија

-Уверење о положеним испитима

-копија личне карте

-доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс

-наставни планови и програми свих претходно завршених студија за кандидате који нису завршили претходне нивое студија на Техничком факултету ,,Михајло Пупин" у Зрењанину (доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма - по ЕСПБ боду).

-извод из матичне књиге рођених

03
ОКТ
2022

Изборни предмети - обрасци

На следећим линковима можете пронаћи и преузети формуларе за изборне предмете по годинама:

Информационе технологије - друга година.

Информационе технологије (инжењерство) - трећа година.

Информационе технологије (инжењерство) - четврта година.

Инжењерски менаџмент - друга година.

Инжењерски менаџмент - трећа година.

Инжењерстки менаџмент - четврта година.

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса - друга година.

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса - трећа година.

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса - четврта година.

Софтверско инжењерство - друга година.

Софтверско инжењерство - трећа година.

Софтверско инжењерство - четврта година.

Инжењерство заштите животне средине - друга година.

Инжењерство заштите животне средине - трећа година.

Инжењерство заштите животне средине - четврта година.

Менаџмент информационих технологија - трећа година.

Менаџмент информационих технологија - четврта година.

Машинско инжењерство - прва година.

Машинско инжењерство - друга година.

Машинско инжењерство - трећа година.

Машинско инжењерство - четврта година.

Одевно инжењерство - прва година.

Одевно инжењерство - друга година.

Одевно инжењерство - трећа година.

Одевно инжењерство - четврта година.

19
СЕП
2022

ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Фајл за преглед можете преузети овде.

Студијски програм

БуџетСамофинансирањеУкупно

Информационе технологије - модули од треће године:

-Информационе технологије - инжењерство

-Менаџмент информационих технологија

-Информационе технологије и техника у образовањеу

122133
Информационе технологије - софтверско инжењерство077
Инжењерски менаџмент92130
Машинско инжењерство161733
Одевно инжењерство132538
Инжењерство заштите животне средине (заједнички ст. прог. са ФТН)099
Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса131326
УКУПНО63113176

Други продужени конкурсни рок:

-22. и 23. септембар 2022. пријављивање кандидата

-26. септембар 2022. полагање пријемног испита.

Текст конкурса можете преузети овде.

14
ФЕБ
2022

УПИС

 

На акредитоване студијске програме које организује високошколска установа могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен овим законом и општим актом самосталне високошколске установе.

Страни држављанин може се уписати на студијске програме из сава 1. овог члана под истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања.

Лице се може уписати на студијске програме из става 1. овог члана ако познаје језик на коме се изводи настава.

Услови, начин и поступак провере знања језика из става 3. овог члана уређују се општим актом високошколске установе.

Лице које се упише на студијске програме из става 1. овог члана стиче статус студента.

Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се сам финансира. 

Акредитовани академски студијски програми у 2021. години:

Ниво

Студијски програм

Излазно звање

Основне студије

Информационе технологије*

са три модула:

-        Инжењерство

-        Менаџмент информационих технологија

-        Информационе технологије и техника у  образовању 

 

Дипломирани инжењер информационих технологија*

Информационе технологије - софтверско инжењерство

Дипломирани инжењер информационих технологија

Инжењерски менаџмент

Дипломирани инжењер менаџмента

Инжењерство заштите животне средине

Дипломирани инжењер заштите животне средине

Машинско инжењерство

Дипломирани инжењер машинства

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

Дипломирани инжењер  индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса

Одевно инжењерство

Дипломирани инжењер индустријског инжењерства

 

Мастер студије

Информационе технологије

Мастер инжењер информационих технологија

Информатика техника и технологија у образовању

(у поступку акредитације)

Мастер професор технике и информатике

Инжењерски менаџмент

Мастер инжењер менаџмента

Машинско инжењерство

Мастер инжењер машинства

Одевно инжењерство

Мастер инжењер индустријског инжењерства

Докторске студије

Инжењерски менаџмент

 

Информационе технологије

(у поступку акредитације)

 

* Студенти одабирају модуле од треће студијске године (прве две су заједничке):

1.Модул Информационе технологије – Инжењерство: пројектовање програмских система, рачунарска графика, инсталација, употреба и одржавање мобилних мрежа и комуникација.
2.Модул Менаџмент информационих технологија: разумевање и употреба ИТ у менаџмента у пословним системима, управљање информационим и информационо-комуникационим ресурсима и њихова ефикасна експлоатација, обједињавање знања из  редузетништва, маркетинга и трговине, финансијаи банкарства, са знањима из софтверског инжењерства, рачунарских мрежа и база података.
3.Модул ИT у образовању: уз ИТ знања и стичу се и законске компетенције за рад у наставном процесу (предмети: Психологија, Педагогија, Дидактика, Методике..). Могућност наставка школовања за Мастер ИТ али и Мастер професор технике и информатике.