АЛУМНИ Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину Логин
Регистрација
 
ГДЕ РАДЕ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ?
 
  Неки од наших дипломираних студената презентовали су податке о својим радним биографијама, описали своја искуства са студија и упутили поруке будућим колегама!  
  АЛУМНИ - приказ радних биографија дипломираних студената  
     
  Специјалисти, магистри и доктори наука који су завршили студије од 1974. до 2014. године: СПИСАК  
     
  Појединачни приказ биографија дипломираних студената по смеровима:  
 
Информатика и техника у образовању
Биографија
 Милена Станојковић
 Смер: Професор техничког образовања
Назив фирме: ОШ "Стеван Книћанин", Србија
Радно место: Наставник ОШ "Стеван Книћанин"
 
     
 
Одевне технологије                                                                                Биографија
Иван Хотомски
Смер: Дизајн и пројектовање текстила и одеће - магистар
Назив фирме: Плантекс Продукт, Србија
Радно место: Директор производње трикотажних материјала и трикотажне конфекције
 
     
 
Информационе технологије                                                                     Биографија
Александар Алмажан
Смер: Информационе технологије - инжењерство - мастер
Назив фирме: Black Berry, Канада
Радно место: Business Intelligence Analyst
 
     
 
Инжењерски менаџмент                                                                       Биографија
Јелена Кнежевић
Смер: Инжењерски менаџмент - мастер
Назив фирме: АД "Дијамант", Србија
Радно место: Бренд менаџер
 
     
 
Инжењерство заштите животне средине                                                   Биографија
Ана Вујинов
Смер: Дипломирани инжењер за управљање техничким системима у медицини
Назив фирме: Градска управа Зрењанин
Радно место: Пројектни менаџер из области заштите животне средине
 
     
 
Индустријско инжењерство                                                                       Биографија
Бранислав Воргић
Смер: Дипломирани инжењер индустријског инжењерства - мастер
Назив фирме: Ramadi Kitchen Industries, L.L.C, Dubai, U.A.E.
Радно место: Factory Manager