АЛУМНИ Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину Логин
Регистрација
 
   
   
   
 
  ДОБРОДОШЛИ НА АЛУМНИ СТРАНИЦУ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ  
     
  Неки од наших дипломираних студената презентовали су податке о својим радним биографијама и пословним успесима!  
     
  Насловна  
     
 
Информатика и техника у образовању
Милена Станојковић
Смер: Професор техничког образовања
Назив фирме: ОШ "Стеван Книћанин", Србија
Радно место: Директор ОШ "Стеван Книћанин"
 
  Датум: 15.04.2014.  
 

Завршила смер Професор техничког образовања. Од 2000. ради као наставник, а на радно место директора у ОШ ''Стеван Книћанин'' у Книћанину, једногласно подржана од радника школе и Школског одбора и именована 2009. године од стране Покрајинског секретаријата за образовање. Њена порука гласи: „Знање стечено на факултету уз констатно усавршавање омогућили су ми да без потешкоћа ''испратим'' наставне садржаје прописане наставним планом и програмом за Техничко и информатичко образовање и успешно их презентујем ученицима. Факултет нам је омогућио да након завршених студија и заснованог радног односа да се усавршавамо у струци те сам школске 2011/2012. године уписала мастер студије на смеру информатика и техника у образовању“