АЛУМНИ Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину Логин
Регистрација
 
   
   
   
 
   ALUMNI TIM TEHNIČKOG FAKULTETA "MIHAJLO PUPIN" U ZRENJANINU  
     
  Kontakt: alumni@tfzr.uns.ac.rs  
     
  HOME  
     
 
Rukovodilac projekta
Mr Ljubica Kazi
Magistrirala na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu u oblasti Informatike.
Status: asistent u oblasti Informacionih tehnologija (informacioni sistemi)
Kontakt: leremic@tfzr.uns.ac.rs
 
     
 
Web dizajn i programiranje                                                                                  
Miloš Simić
Status: student na osnovnim studijama,  IT inženjerstvo na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu
Kontakt: sima.pos@gmail.com
  Programiranje realizovano u saradnji sa Mr Ljubicom Kazi i MSc Predragom Pecev.
 
     
 
Prodekan za nastavu                                                                        
Prof. dr Dragana Glušac
Doktorirala na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu u oblasti Informatike u obrazovanju.
Status: nastavnik u oblasti Informatike u obrazovanju
Kontakt: gdragana@tfzr.uns.ac.rs
 
     
 
Web administrator
MSc Zlatibor Veljković
Odbranio master rad na Tehničkom fakultetu "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu iz oblasti informacionih tehnologija. Bio u timu koji je osvojio drugo mesto na svetskom takmičenju - Microsoft Imagine Cup, iz oblasti dizajna softvera.
Status: Asistent u oblasti informacionih tehnologija
Kontakt: zlatibor.veljkovic@tfzr.rs
 
     
  Učestvovali u prikupljanju podataka:  
  Doc. dr Dijana Karuović  
  Doc. dr Ljiljana Radovanović  
  MSc Dušanka Milanov  
  Mila Zakin  
  Erika Antal